top of page

SivDAC

Inteligentne rozdzielnice

SivDAC umożliwia integrację urządzeń różnych producentów z wykorzystaniem rozpowszechnionych i ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych (PROFIBUS DP, PROFINET, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP) w jednym systemie, służących między innym do monitorowania parametrów elektrycznych sieci energetycznej, kompleksowego zarządzania pracą silników, lokalizacji nieprawidłowych stanów pracy czy elektronicznych zabezpieczeń prądowych. Wszystkie pozyskiwane dane są przetwarzane i udostępniane zewnętrznemu systemowi zarządzania oraz do lokalnego panelu sterowania zainstalowanego w rozdzielnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator posiada niezależne narzędzia diagnostyczne, umożliwiające:

  • kontrolę procesu sterowania,

  • konfigurację parametrów,

  • diagnostykę na poziomie zabezpieczeń elektrycznych,

  • diagnostykę na poziome odgałęzienia silnikowego,

  • diagnostykę na poziomie protokołów komunikacyjnych,

  • wgląd do historii zdarzeń,

  • wgląd do dokumentacji technicznej.

 

Do podstawowych funkcji systemu monitorowania pracy urządzeń zasilanych z rozdzielnicy należą funkcja alarmowania, diagnostyczna oraz funkcja rekonfiguracji układu.

Alarmowanie oraz archiwizacja komunikatów o nieprawidłowych stanach pracy urządzeń daje możliwość podjęcia wcześniejszych działań w celu ograniczenia ewentualnych przestojów z powodu awarii. Poprzez rozbudowaną diagnostykę istnieje możliwość stałej kontroli urządzeń znajdujących się w systemie. Pozwala to na określenie parametrów pracy tych urządzeń takich jak np. czas pracy, pobór mocy, awaryjność, aktualny stan (włączony/wyłączony) itp.  Gdy podczas eksploatacji zmienią się warunki pracy urządzenia, możliwe jest wprowadzenie zmian w konfiguracji urządzenia dopasowując jego parametry pracy pod wymagania instalacji.

SivDAC - Inteligentne rozdzielnice - BROSZURA

bottom of page