top of page

KGHM S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

KGHM Polska Miedź S.A to światowy lider w produkcji miedzi na świecie. Rocznie grupa KGHM produkuje około 700 tysięcy ton miedzi elektrolitycznie rafinowanej. Jednym z oddziałów KGHM jest Huta Miedzi w Głogowie (HMG). Zakład ten tworzą dwie linie technologiczne – HM Głogów I i HM Głogów II.

 

Rok 2017

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Instalacja Prażenia Koncentratów Cu w HMG I”.

  • Projekty energetyczne 5 inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

  • Wykonanie sterowania dla ponad 130 odpływów technologicznych

  • Oprogramowanie 7 sterowników PLC

  • Opracowanie systemu wizualizacji dla 4 paneli operatorskich

  • Oprogramowanie ponad 150 sztuk Simocode ProV

 

Rok 2013 – 2016

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Projektu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi „Głogów”.

 • Projekty energetyczne ponad 70-ciu inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

 • Wykonanie sterowania dla ponad 1500 odpływów technologicznych

 • Oprogramowanie ponad 120 sterowników PLC

 • Opracowanie systemu wizualizacji na ponad 60 panelach operatorskich

 • Oprogramowanie ponad 2000 sztuk Simocode pro

 

Rok 2013

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Wymiana układu zasilania Pieca Elektrycznego P-23 w zakresie stycznikowni elektrycznych.

 • Projekty energetyczne ponad 12-tu inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

 • Wykonanie sterowania dla ponad 600 odpływów technologicznych

 • Oprogramowanie ponad 10 sterowników PLC

 • Opracowanie systemu wizualizacji na ponad 10 panelach operatorskich

 • Oprogramowanie ponad 700 sztuk Simocode pro​

 

Rok 2012

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Modernizacja stacji filtracji szlamów  na obiekcie E-4.

 2. Projekt elektryczny oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Wymiana Sekcji I i II rozdzielnicy 500V OST-22/6 w Wydziale P-24 Huty Miedzi Głogów II”.

 3. Projekt elektryczny modernizacji rozdzielnicy oraz inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w zadaniu „Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RGS4, instalacji pieca wapienno rafinacyjnego na wydziale P-4 w Hucie Miedzi Głogów S.A.”

 4. Projekt elektryczny modernizacji rozdzielnicy oraz inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w zadaniu „P-5 Modernizacja rozdzielnicy 400/230V OST-4 w Wydziale P-5 / Odlewnia Form i Kesonów”.

 

Rok 2011

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Wymiana pomp w stacji filtracji szlamów  na obiekcie E-4”.

 

Rok 2010

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Nowe pompy w stacji filtracji szlamów  na obiekcie E-4.”

 2. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „P-6 Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego”.

 • Projekty energetyczne 5-ciu inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

 • Wykonanie sterowania dla ponad 300 odpływów technologicznych

 • Oprogramowanie 8 sterowników PLC

 • Opracowanie systemu wizualizacji na 5 panelach operatorskich

 • Oprogramowanie ponad 400 sztuk Simocode pro

 

Rok 2009

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Instalacje na Węźle Suszarni Gazowej w HM Głogów II”.

 2. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Modernizacja Wydziału Kwasu Siarkowego P-26 w HM Głogów II”.

 

Rok 2008

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Wymiana rozdzielnicy 400V i 500V w stacji OSR-22”.

 

Rok 2007

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Budowa nowej instalacji Osadnika Dorra w HM Głogów II”.

 2. Projekt elektryczny oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Wymiana Sekcji I i II rozdzielnicy 400V OST-22/6 w Wydziale P-24 Huty Miedzi Głogów II”.

 3. Projekt elektryczny rozdzielnicy oraz inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w zadaniu „P-5 Modernizacja rozdzielnicy 400/230V OST-4 w Wydziale P-5 / Odlewnia Form i Kesonów”.

 

Rok 2006

 1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania i sterowania pracą urządzeń w projekcie „Budowa nowej instalacji Elektrofiltrów na Wydziale Kwasu Siarkowego P-6 w HM Głogów I”.

bottom of page