top of page

Oczyszczalnia ścieków CZAJKA

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” jest obecnie jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Zakład znajduje się w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Oczyszczalnia przyjmuje do 435 tys. m³ ścieków w ciągu doby. „Czajka” działa od początku lat 90. XX wieku. W roku 2009 zakład został poddany modernizacji i rozbudowie, co pozwoliło m.in. na zwiększenie przepustowości oraz dostosowanie do zaostrzonych przepisów w zakresie oczyszczania ścieków.

Projekt swoim zakresem obejmował:

1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania w projekcie „Budowa nowej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” dla miasta stołecznego Warszawy.”

  • Projekty energetyczne ponad 20-tu inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

  • Wykonanie sterowania dla ponad 20 układów SZR

  • Oprogramowanie ponad 20 sterowników PLC

  • Opracowanie systemu wizualizacji na ponad 20 panelach operatorskich

2. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania w projekcie „Budowa nowej Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych - STUOŚ - w Oczyszczalni ścieków CZAJKA dla miasta stołecznego Warszawy.”

  • Projekty energetyczne ponad 10-ciu inteligentnych rozdzielnic niskiego napięcia

  • Wykonanie sterowania dla ponad 10 układów SZR

  • Oprogramowanie ponad 10 sterowników PLC

  • Opracowanie systemu wizualizacji na ponad 10 panelach operatorskich

3. Uruchomienie automatyki układów SZR dla ponad 30 rozdzielnic nN w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.

bottom of page