top of page

ANWIL S.A. Grupa ORLEN

Anwil S.A. to jedno z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Firma działa od roku 1966 i jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Anwil jest jedynym w Polsce producentem polichlorku winylu (PCW), oraz drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych. Spółka w całości należy do grupy PKN Orlen.

  1. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla 11 rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Amoniaku”.

  2. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla 9 rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Polichlorku Winylu”.

  3. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla 4 rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Chloru”.

  4. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla 2 rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Dekarbonizacji”.

  5. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla 4 rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Wody obiegowej”.

  6. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja inteligentnego systemu zasilania dla rozdzielnic nN w projekcie „Modernizacja instalacji Magazynku Canwilu”, „Budowa nowej instalacji Tlenowni” oraz „Modernizacja instalacji Pakowania Saletry”.

bottom of page